Ambassade van België in Angola

België in Angola

Welkom op onze website!

AANGEPASTE WERKNING

Ingevolge de wereldwijde sanitaire crisis en de sluiting van de Schengen-grenzen is de dienstverlening van onze consulaire afdeling momenteel aangepast en verminderd.

Onze consulaire dienst voor Belgen blijft actief via e-mail. Indien een kwestie fysieke aanwezigheid vereist, is het verplicht om ook voorafgaandelijk een afspraak te maken via e-mail (luanda.visa@diplobel.fed.be).

Onze dienst voor de legalisatie van documenten blijft actief en eveneens verplicht op afspraak via het hierboven aangegeven e-mailadres.

We raden u aan om onze Facebook-pagina te volgen, zodat u op de hoogte wordt gehouden wanneer we onze dienstverlening wijzigen.

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
luanda@diplobel.fed.be of telefonisch op +244 222 449 178. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op Travellers Online blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen

 

Coronavirus

Maatregelen voor werknemers die zich om dienstredenen dienen te verplaatsen naar China of andere risicogebieden:

Volg de richtlijnen van de FOD Buitenlandse Zaken (diplomatie.belgium.be)

Meer informatie over de infectie en de te nemen maatregelen:

Belgen op reis in Angola:
Raadpleeg ons reisadvies, dat regelmatig bijgewerkt wordt. Wij staan uiteraard steeds tot uw beschikking indien nodig.

Als u dat nog niet gedaan hebt, raden wij u eveneens aan u in te schrijven op Travellers Online zodat wij uw contactgegevens hebben. Vergeet ook niet u opnieuw uit te schrijven wanneer u terug in België bent of ons dit rechtstreeks te laten weten.

Belgen die in Angola wonen:
Schrijf u per mail in op de ambassade, als u dit nog niet gedaan hebt.

Consulaire diensten aan Belgische staatsburgers:
De ambassade en het consulair sectie blijven open en beschikbaar voor alle consulaire diensten voor Belgische staatsburgers, enkel op afspraak via mail op luanda.visa@diplobel.fed.be

Voorwaarden voor inreis in België en visa:
Alle Belgen en andere burgers en inwoners van de Europese Unie, de Schengenruimte en het Verenigd Koninkrijk mogen naar België reizen. Ook familieleden van Belgen en burgers en langdurig ingezetenen van de Europese Unie, de Schengenruimte en het Verenigd Koninkrijk kunnen naar België reizen voor zover zij samen met deze burger of ingezetene reizen of hem vervoegen. Alle reizen voor studie en onderzoek zijn eveneens toegestaan, net zoals sommige reizen voor werk in België.

Vanaf 1 september 2020, feitelijke partners (niet gehuwd of wettelijk samenwonend) worden onder bepaalde voorwaarden beschouwd als familieleden en kunnen naar België reizen door afgifte van een visum (onder voorwaarden).

Alle andere reizen naar België van buiten de Europese Unie, de Schengenruimte en het Verenigd Koninkrijk blijven tot nader order verboden. Al wie van buiten de Europese Unie, de Schengenruimte en het Verenigd Koninkrijk komt, moet 14 dagen quarantaine respecteren.

Al wie in België aankomt, ongeacht hun nationaliteit, woonplaats, land van vertrek, reisdoel of vervoermiddel, moet het Public Health Passenger Locator Form invullen en online indienen binnen de 48 uur voor aankomst in België, en alle richtlijnen op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Alle lidstaten van de Europese Unie, de Schengenruimte en het Verenigd Koninkrijk laten de doorreis op weg naar België toe: voor eventuele voorwaarden en noodzakelijke documenten contacteert u het consulaat van het transitland. De doorreis via andere landen, met name de Verenigde Staten, is momenteel over het algemeen niet mogelijk.

Afwijzing aansprakelijkheid

Nieuws

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

17 jul

We, the Foreign Ministers of Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands, and Ukraine, whose countries comprise the Joint Investigation Team (JIT), today mark the seventh anniversary of the downing of Malaysia Airlines flight MH17, resulting in the tragic deaths of 298 passengers and crew members. Our thoughts remain with those who perished on board, their families and loved ones.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. 

29 jun

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.