Ambassade van België in Angola
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Meer informatie...

 

Algemene Informatie

 

Maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie

Voor de reizen naar België vanuit derde landen die niet zijn aangeduid “als zone met heel hoog risico” zijn er geen covid-19 reisrestricties meer. Angola is momenteel niet aangeduid als een hoog risico zone.

Meer informatie over de maatregelen in verband met Covid-19 en reizen van en naar België vindt u op https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels .

 

Visumaanvragen via VFS.Global

Alle visumaanvragen worden ingediend via het outsourcingbedrijf VFS, met uizondering van visumaanvragen voor houders van diplomatieke en andere officiële paspoorten en familieleden van Belgische onderdanen.

Familieleden van Belgische onderdanen kunnen een aanvraag indienen via VFS of rechtstreeks via de ambassade: stuur een e-mail naar luanda.visa@diplobel.fed.be om een afspraak te maken en meer te weten te komen over de vereiste documenten.

Aanvragers hebben nu ook de mogelijkheid om reeds 6 maanden voor hun reisdatum een visum aan te vragen. Opgelet: de aanvraag moet ten minste 15 dagen voor de gewenste reisdatum worden ingediend.

 

Hoe dient u uw visumaanvraag in?

 

Om uw aanvraag voor te bereiden, moet u bepalen welk type visum u nodig hebt en nagaan of u in aanmerking komt om het aan te vragen.

Vervolgens moet u weten welke documenten u samen met uw aanvraag moet indienen, hoe lang de aanvraag kan duren en welke leges u moet betalen.

Elke aanvraag moet voldoen aan de richtlijnen die gelden voor de visumcategorie in kwestie.

Als uw documenten niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn, moet u misschien vertalingen laten maken voordat u de aanvraag indient.

Alle benodigde instructies zijn te vinden op de website van de VFS: https://visa.vfsglobal.com/ago/en/bel  

 

VFS application centre in Luanda            

Visa Application Centre, 3rd Floor,

AVENIDA DE PORTUGAL N 18-20,

Vernon Building, Luanda 

VFS Callcenter: +244 225 300 200 

Een visumdossier indienen kan op 2 manieren:

  1.  Zonder voorafgaande afspraak van 8:30 tot 11:00 uur. Let wel: dit is op basis van het beginsel "first come, first serve" en er kan slechts een beperkt aantal aanvragen per dag worden verwerkt. 
  2. Maak rechtstreeks een afspraak bij het visumaanvraagcentrum (VFS) en betaal de dienstverleningskosten om uw aanvraag op een vaste datum en tijd in te dienen. Gelieve het paspoort/de paspoortkopie van alle aanvragers en hun inentingsbewijzen mee te brengen.

Volledige aanvragen worden naar de Belgische ambassade gebracht voor een beslissing op de dag van indiening.