Ambassade van België in Angola
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 
Openbare raadpleging

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. Lees verder...

 

#COVID_19 | Onze consulaire afdeling werkt momenteel op een aangepaste en ingekorte manier vanwege de gezondheidscrisis. Voor meer informatie: https://dofi.ibz.be/nl/themes/covid-19/internationale-reizen

#COVID_19 Nossa secção consular se encontra em funcionamento adaptado e reduzido, devido à crise sanitária. Para mais informações:  https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Meer informatie...

 

Algemene Informatie

 

Maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie

Om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te beperken, hebben de Belgische autoriteiten besloten een verbod in te stellen op reizen voor niet-essentiële doeleinden (recreatie, toerisme, enz.) naar en vanuit België. Artikel 21, lid 1, van het ministerieel besluit van 28.10.2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) bepaalt dat niet-essentiële reizen naar België verboden zijn voor personen die niet de nationaliteit van een EU- of Schengenlidstaat bezitten.

Het verbod op niet-essentiële reizen naar België geldt niet langer voor reizigers die vóór aankomst op het grondgebied in het bezit zijn van een "vaccinatieattest" dat voldoet aan alle criteria die zijn vermeld op de website hieronder, onder het hoofdstuk "Vaccinatieattest".

Meer informatie over essentiële reis- en vaccinatiebewijzen vindt u op https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels .

 

Uitbesteding visum aan VFS.Global vanaf 15 september 2021

Vanaf 15 september 2021 moeten alle visumaanvragen worden ingediend via het outsourcingbedrijf VFS.

Familieleden van Belgische onderdanen kunnen een aanvraag indienen via VFS of rechtstreeks via de ambassade: stuur een e-mail naar luanda.visa@diplobel.fed.be om een afspraak te maken en meer te weten te komen over de vereiste documenten (alleen familieleden van Belgische onderdanen).

Aanvragers hebben nu ook de mogelijkheid om reeds 6 maanden voor hun reisdatum een visum aan te vragen. Opgelet: de aanvraag moet ten minste 15 dagen voor de gewenste reisdatum worden ingediend.

 

Hoe dient u uw visumaanvraag in?

 

Stap 1 - Geen geldig vaccinatiebewijs? Vraag toestemming om uw aanvraag in te dienen

Aanvragers die van plan zijn om naar België te reizen moeten contact opnemen met de Ambassade van België in Luanda om een voorafgaande toelating aan te vragen om een aanvraag in te dienen (Certificaat van essentiële reis).

Daartoe moeten zij een e-mail sturen naar luanda.visa@diplobel.fed.be, met daarin:

  • Een kopie van het paspoort van de reiziger
  • Alle nodige documenten waaruit blijkt dat hun reis essentieel is, overeenkomstig artikel 21, § 1, van het ministerieel besluit van 28.10.2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19).

Voor meer informatie over essentiële reizen, zie deze website

Geef duidelijk de redenen aan waarom u denkt onder een van de uitzonderingen te vallen

Wanneer u gevaccineerd bent en in het bezit bent van een "vaccinatiebewijs" dat aan alle op deze website vermelde criteria voldoet, kunt u deze stap overslaan en de VFS-website bezoeken. 

 

Stap 2 - bezoek de website van de VFS

Om uw aanvraag voor te bereiden, moet u bepalen welk type visum u nodig hebt en nagaan of u in aanmerking komt om het aan te vragen.

Vervolgens moet u weten welke documenten u samen met uw aanvraag moet indienen, hoe lang de aanvraag kan duren en welke leges u moet betalen.

Elke aanvraag moet voldoen aan de richtlijnen die gelden voor de visumcategorie in kwestie.

Als uw documenten niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn, moet u misschien vertalingen laten maken voordat u de aanvraag indient.

Alle benodigde instructies zijn te vinden op de website van de VFS: https://visa.vfsglobal.com/ago/en/bel  

 

VFS application centre in Luanda            

Visa Application Centre, 3rd Floor,

AVENIDA DE PORTUGAL N 18-20,

Vernon Building, Luanda 

 

Stap 3 – dien uw aanvraag in  

Maak een afspraak via https://visa.vfsglobal.com/ago/en/bel  en ga naar het VFS-centrum om uw aanvraag in te dienen, samen met alle nodige documenten. Volledige aanvragen worden naar de Belgische ambassade gebracht voor een beslissing op de dag van indiening.